top of page

Bepalings en Voorwaardes

Tablet Academy SA & TechTAcademy (PTY) Ltd, geleë te Blueberry Office Park, Gebou C, Eenheid 19, Eerste Vloer, Applestraat, Randpark Ridge, Gauteng, Suid-Afrika (na verwys as "ons", "ons", "ons" , "Maatskappy", "TTA", "The Technology Training Academy"), verskaf die techtacademy.com webwerf geleë by www.techtacademy.com, (die "Webwerf"), onderhewig aan jou voldoening aan al die bepalings, voorwaardes en kennisgewings hierin vervat of waarna verwys word (die, "Bepalings en Voorwaardes"). Daarbenewens, wanneer gebruikers op sekere dienste vanaf die webwerf inteken, sal gebruikers onderhewig wees aan bykomende reëls wat op sulke dienste van toepassing is.

DEUR DIE WEBWERF TE GEBRUIK, DUIE JY DAT JY DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES AANVAAR EN DAT JY INSTEEM OM DAARAN TE HOU. JOU REMEDIE VIR ONTEVREDENHEID MET DIE WEBWERF OF DIE INHOUD daarvan, IS OM OP TE HOU OM DIE WEBWERF TE GEBRUIK.

​​

​1. Toegang tot die webwerf

​2. Intellektuele eiendomsregte

​3. Jou verpligtinge en vertoë

​4. Gebruikersbydraes

​5. Inhoudstandaarde

​6. Monitering en afdwinging; beëindiging

​7. kopieregskending

​8. Afhanklikheid van inligting wat geplaas is

​9. Privaatheid

10. Intekeninge en ander bepalings en voorwaardes​

11. Skakels vanaf die webwerf

12. Skakel na die webwerf en sosiale media kenmerke

13. Geen beloftes nie

14. Beperking van aanspreeklikheid

15. Veranderinge

16. Billike verligting

17. Toepaslike wet en plek

18. Skeidbaarheid

19. Kwytskelding en wysiging

20. Geografiese beperkings

21. Toekomstige besigheidstransaksies

22. Volledige begrip

23. Jou kommentaar en bekommernisse

 

1. TOEGANG TOT DIE WEBWERF

Jy is verantwoordelik om alle reëlings te tref wat nodig is vir jou om toegang tot die webwerf te hê. Ons behou die reg voor om die webwerf te onttrek of te wysig, en enige diens of materiaal wat ons op die webwerf verskaf, in ons uitsluitlike diskresie en sonder kennisgewing aan jou. Ons sal nie aanspreeklik wees as, om enige rede, die hele of enige deel van die webwerf te eniger tyd of vir enige tydperk nie beskikbaar is nie.

2. INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE

(a) Die webwerf en sy volledige inhoud, kenmerke en funksionaliteit (insluitend maar nie beperk nie tot alle inligting, sagteware, teks, uitstallings, beelde, video en oudio, en die ontwerp, keuse en rangskikking daarvan) word besit deur die Maatskappy, sy lisensiehouers of ander verskaffers van sodanige materiaal, en word beskerm deur die Republiek van Suid-Afrika en internasionale kopiereg, handelsmerk, patent, handelsgeheim en ander intellektuele eiendom of eiendomsregte wette. Hierdie bepalings en voorwaardes laat jou toe om die webwerf slegs vir jou nie-kommersiële gebruik te gebruik. Geen reg, titel of belang in of op die webwerf of enige inhoud op die webwerf word aan jou oorgedra nie, en alle regte wat nie uitdruklik toegestaan is nie, word deur die Maatskappy voorbehou.

(b) Jy mag nie enige van die materiaal op die webwerf reproduseer, versprei, wysig, skep afgeleide werke van die maatskappy, in die openbaar vertoon, in die openbaar uitvoer, herpubliseer, aflaai, berg of oordra nie, behalwe soos volg: (i) Jy mag stoor lêers wat outomaties deur jou webblaaier gekas word vir vertoonverbeteringsdoeleindes; (ii) as ons rekenaar-, selfoon- of ander toepassings vir aflaai verskaf, mag jy 'n enkele kopie na jou rekenaar of mobiele toestel aflaai uitsluitlik vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik, mits jy instem om gebonde te wees deur 'n toepaslike eindgebruikerlisensie ooreenkoms vir sulke aansoeke; en (iii) as ons te eniger tyd sosiale media-kenmerke verskaf, kan jy sulke aksies neem wat deur sulke kenmerke geaktiveer word.

(c) Jy mag nie: (i) enige illustrasies, foto's, video- of oudiosekwense of enige grafika apart van die meegaande teks gebruik nie; of (ii) enige kopiereg-, handelsmerk- of ander eiendomsregtekennisgewings uit kopieë van materiaal vanaf die webwerf te skrap of te verander; of (iii) toegang tot of gebruik vir enige kommersiële doeleindes van enige deel van die webwerf of enige dienste of materiaal wat deur die webwerf beskikbaar is.

 

(d) Die Maatskappynaam, die Maatskappy-logo en alle verwante name, logo's, produk- en diensname, ontwerpe en slagspreuke is handelsmerke van die Maatskappy of sy affiliasies of lisensiegewers. Jy mag nie sulke merke gebruik sonder die vooraf skriftelike toestemming van die Maatskappy nie. Alle ander name, logo's, produk- en diensname, ontwerpe en slagspreuke op die webwerf is die handelsmerke van hul onderskeie eienaars.

3. JOU VERPLIGTINGS EN VERTEENWOORDINGS

(a) U mag die webwerf slegs vir wettige doeleindes en in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes gebruik.

(b) Jy belowe dat: (i) jy die wettige ouderdom is om 'n bindende kontrak met die Maatskappy te sluit; (ii) jy sal nie die webwerf gebruik op enige manier wat enige toepaslike plaaslike of internasionale wet of regulasie oortree nie; (iii) jy nie enige materiaal sal stuur, bewustelik ontvang, oplaai, aflaai, gebruik of hergebruik wat nie aan die 'Inhoudstandaarde' (hieronder gedefinieer) voldoen nie; (iv) jy sal nie die Maatskappy, 'n Maatskappy-werknemer, 'n ander gebruiker of enige ander persoon of entiteit naboots of probeer om dit na te doen nie; (v) jy sal niks doen wat die webwerf kan deaktiveer, oorlaai, beskadig of benadeel of met enige persoon se gebruik van die webwerf kan inmeng nie; (vi) jy sal geen robot, spinnekop of ander outomatiese toestel, proses of middel gebruik om toegang tot die webwerf te verkry vir enige onwettige doel of in stryd met hierdie bepalings en voorwaardes nie; (vii) jy nie enige virusse, trojaanse perde, wurms, logiese bomme of ander materiaal sal bekendstel wat kwaadwillig of tegnologies skadelik is nie; en (viii) jy sal nie die webwerf mede-handelsmerk of raam of 'n hiperskakel na dit sonder die uitdruklike vooraf skriftelike toestemming van 'n gemagtigde verteenwoordiger van die Maatskappy nie.

4. GEBRUIKERS BYDRAES

(a) Ons kan van tyd tot tyd interaktiewe dienste verskaf soos boodskapborde, kletskamers, forums, opmerkings, 'deel' en ander interaktiewe kenmerke (gesamentlik, "Interaktiewe Dienste") wat gebruikers toelaat om te plaas, indien, inhoud of materiaal (gesamentlik, "Gebruikerbydraes") op of deur die webwerf publiseer, vertoon of aan ander persone (hierna "pos") oordra. Alle gebruikerbydraes moet voldoen aan die inhoudstandaarde wat in hierdie bepalings en voorwaardes uiteengesit word.

(b) Enige Gebruikerbydrae wat jy plaas, sal as nie-vertroulik en nie-eiendom beskou word, in die mate wat deur die wet toegelaat word. Deur 'n Gebruikersbydrae te verskaf, gee jy die Maatskappy en sy opvolgers die reg om enige sodanige materiaal te gebruik, reproduseer, wysig, uitvoer, vertoon, versprei en andersins aan derde partye bekend te maak. Jy belowe dat jy alle regte in en op die Gebruikerbydraes besit of beheer en die reg het om sodanige lisensie aan ons toe te staan. Jy stem in dat jy geen eis of ander verhaal teen die Maatskappy sal hê vir skending van enige eiendomsreg met betrekking tot jou Gebruikerbydraes nie. Jy erken en stem in dat jy afstand doen van enige morele (of soortgelyke) regte wat jy in enige gebied mag hê ten opsigte van Gebruikerbydraes, insluitend maar nie beperk nie tot, die reg om toegeskryf te word as die outeur van die Gebruikerbydraes.

(c) As jy 'n Gebruikersbydrae verskaf om gepubliseer of vertoon te word op publieke areas van die Webwerf, of oorgedra word aan ander gebruikers van die Webwerf of enige derde partye, aanvaar jy dat jou Gebruikerbydraes op jou eie geplaas en aan ander oorgedra word risiko. Daarbenewens kan ons nie die optrede van ander gebruikers van die webwerf of enige derde partye met wie jy kan kies om jou Gebruikerbydraes te deel, beheer nie. Daarom kan en waarborg ons nie dat jou Gebruikerbydraes nie deur ongemagtigde persone bekyk sal word nie.

(d) Gebruikerbydraes moet akkuraat wees en voldoen aan alle toepaslike wette in die land vanwaar dit geplaas word. Jy verstaan en erken dat jy verantwoordelik is vir enige Gebruikerbydraes wat jy indien of bydra, en jy, nie die Maatskappy nie, het volle verantwoordelikheid vir sodanige inhoud, insluitend die wettigheid, betroubaarheid, akkuraatheid en toepaslikheid daarvan. Ons is nie verantwoordelik, of aanspreeklik teenoor enige derde party, vir die inhoud of akkuraatheid van enige gebruikerbydraes wat deur u of enige ander gebruiker van die webwerf geplaas is nie.

5. INHOUDSTANDAARDE

Hierdie inhoudstandaarde is van toepassing op alle Gebruikerbydraes en gebruik van Interaktiewe Dienste, indien aangebied. Gebruikerbydraes moet in hul geheel aan alle toepaslike plaaslike en internasionale wette en regulasies voldoen. Sonder om die voorafgaande te beperk, moet Gebruikerbydraes nie:

 • Bevat enige materiaal wat lasterlik, onwelvoeglik, onwelvoeglik, beledigend, aanstootlik, teisterend, gewelddadig, haatlik, opruiend of andersins aanstootlik is

 • Bevorder seksueel eksplisiete of pornografiese materiaal, geweld of diskriminasie op grond van ras, geslag, godsdiens, nasionaliteit, gestremdheid, seksuele oriëntasie of ouderdom

 • Inbreuk maak op enige patent, handelsmerk, handelsgeheim, kopiereg of ander intellektuele eiendom of ander regte van enige derde party

 • Inbreuk maak op die wetlike regte (insluitend die reg op publisiteit en privaatheid) van ander of enige materiaal bevat wat aanleiding kan gee tot enige siviele of strafregtelike aanspreeklikheid kragtens toepaslike wette

 • Bevorder enige onwettige aktiwiteit, of bepleit, bevorder of help enige onwettige handeling

 • Veroorsaak ergernis, ongerief of onnodige angs of sal waarskynlik enige ander persoon ontstel, in die verleentheid stel, alarm maak of irriteer

 • Verpersoonlik enige persoon, of stel jou identiteit of verbintenis met enige persoon of organisasie verkeerd voor

 • Betrek kommersiële aktiwiteite of verkope

 • Wees geneig om te mislei of die indruk te wek dat hulle afkomstig is van of deur ons, of enige ander persoon of entiteit onderskryf word

6. MONITERING EN AFDWING; BEËINDIGING

Ons het die reg, maar nie die verpligting nie, om enige gebruikerbydrae na te gaan, te skerm of te wysig. Jy aanvaar dat sulke bydraes nie die menings van Maatskappy weerspieël nie en nie deur die Maatskappy onderskryf word nie.

Ons het die reg om: (a) enige Gebruikerbydraes om enige rede te verwyder of te weier om te plaas; (b) enige aksie neem met betrekking tot Gebruikerbydraes wat ons nodig of toepaslik ag; (c) jou identiteit of ander inligting oor jou bekend maak aan enige derde party wat na ons mening redelikerwys beweer dat materiaal wat deur jou geplaas is, hul regte skend, insluitend hul intellektuele eiendomsregte of hul reg op privaatheid; (d) toepaslike regstappe te neem, insluitend sonder beperking, verwysing na wetstoepassing, vir enige onwettige of ongemagtigde gebruik van die webwerf; (e) jou toegang tot die hele of 'n gedeelte van die webwerf beëindig of opskort.

Sonder om die voorafgaande te beperk, het ons die reg om ten volle saam te werk met wetstoepassingsowerhede wat ons versoek of beveel om die identiteit of ander inligting bekend te maak van enigiemand wat enige materiaal op of deur die webwerf plaas. Ons onderneem nie om materiaal te hersien voordat dit op die webwerf geplaas word nie, en kan nie verseker dat aanstootlike materiaal vinnig verwyder word nadat dit geplaas is nie. Gevolglik aanvaar ons geen aanspreeklikheid vir enige optrede of gebrek aan optrede rakende uitsendings, kommunikasie of inhoud wat deur enige gebruiker of derde party verskaf word nie. Ons het geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid teenoor enigiemand vir prestasie of nie-uitvoering van die aktiwiteite wat in hierdie afdeling beskryf word nie.

7. KOPIEREGSKENDING

Ons neem eise van kopieregskending ernstig op. Ons sal reageer op kennisgewings van beweerde kopieregskending waar toepaslik. As jy glo dat enige materiaal wat toeganklik is op of vanaf die webwerf jou kopiereg skend, kan jy die verwydering van daardie materiaal (of toegang daartoe) van die webwerf versoek deur skriftelike kennisgewing aan die Maatskappy in te dien, die skriftelike kennisgewing moet wesenlik die volgende insluit:

 1. Jou fisiese of elektroniese handtekening.

 2. Identifikasie van die kopieregbeskermde werk wat jy glo geskend is of, as die eis veelvuldige werke op die webwerf behels, 'n verteenwoordigende lys van sulke werke.

 3. Identifikasie van die materiaal wat jy glo inbreuk maak, op 'n voldoende presiese wyse om ons in staat te stel om daardie materiaal op te spoor.

 4. Voldoende inligting waarmee ons jou kan kontak (insluitend jou naam, posadres, telefoonnommer en, indien beskikbaar, e-posadres).

 5. 'n Verklaring dat jy in goeie trou glo dat die gebruik van die kopieregmateriaal nie deur die kopieregeienaar, sy agent of die wet gemagtig word nie.

 6. 'n Verklaring dat die inligting in die skriftelike kennisgewing akkuraat is.

 7. 'n Verklaring, onder straf van meineed, dat jy gemagtig is om namens die kopieregeienaar op te tree.

Wees asseblief bewus daarvan dat as jy bewustelik verkeerd voorstel dat materiaal of aktiwiteit op die webwerf jou kopiereg skend, jy aanspreeklik gehou kan word vir skadevergoeding (insluitend koste en regskoste).

TEENKENNISGEWING PROSEDURES. As jy glo dat materiaal wat jy op die webwerf geplaas het verwyder is of toegang daartoe per abuis of verkeerde identifikasie gedeaktiveer is, kan jy 'n teenkennisgewing by ons indien ('n "Verweerkennisgewing") deur skriftelike kennisgewing aan die Maatskappy in te dien. Die teenkennisgewing moet wesenlik die volgende insluit:

 • Jou fisiese of elektroniese handtekening

 • 'n Identifikasie van die materiaal wat verwyder is of waartoe toegang gedeaktiveer is en die plek waar die materiaal verskyn het voordat dit verwyder of toegang gedeaktiveer is

 • Voldoende inligting waarmee ons jou kan kontak (insluitend jou naam, posadres, telefoonnommer en, indien beskikbaar, e-posadres)

 • 'n Verklaring onder straf van meineed deur jou dat jy 'n goeie geloof oortuiging het dat die materiaal wat hierbo geïdentifiseer is verwyder of gedeaktiveer is as gevolg van 'n fout of verkeerde identifikasie van die materiaal wat verwyder of gedeaktiveer moet word

 • 'n Verklaring dat jy sal instem tot plaaslike federale distrikshof jurisdiksie, of indien oorsee, tot 'n toepaslike geregtelike liggaam

 

Die skriftelike kennisgewing stel ons in staat om die verwyderde inhoud te herstel as die party wat die oorspronklike DMCA-kennisgewing indien nie binne tien werksdae na ontvangs van die afskrif van jou teenkennisgewing 'n hofaksie teen jou indien nie.

8. VERTROU OP INLIGTING GEPLAAS

Die inligting wat op of deur die webwerf aangebied word, word slegs vir algemene inligtingsdoeleindes beskikbaar gestel. Ons maak geen stellings oor die akkuraatheid, volledigheid of bruikbaarheid van hierdie inligting nie. Enige vertroue wat jy op sulke inligting plaas, is streng op jou eie risiko. Die webwerf sluit inhoud in wat deur derde partye verskaf word, insluitend materiaal wat deur ander gebruikers en derdeparty-lisensiehouers verskaf word. Ons is nie verantwoordelik, of aanspreeklik teenoor jou of enige derde party, vir die inhoud of akkuraatheid van materiaal wat deur enige derde partye verskaf word nie.

9. PRIVAATHEID

Alle inligting wat ons op die webwerf insamel, is onderhewig aan ons PRIVAATHEIDSBELEID. Deur die webwerf te gebruik, stem jy in tot alle aksies wat deur ons geneem word met betrekking tot jou inligting in ooreenstemming met die Privaatheidsbeleid.

10. INSKRIPSIE EN ANDER BEPALINGS EN VOORWAARDES

Benewens hierdie Bepalings en Voorwaardes en die PRIVAATHEIDSBELEID (gesamentlik die "Webwerfbeleide"), word alle intekeninge op die Maatskappy se produkte en dienste deur ons papierkontrak, of ander vermelde bepalings, gereguleer, afhangende van die tipe produk/diens /subskripsie wat jy gebruik.

11. SKAKELS VANAF DIE WEBWERF

As die webwerf skakels bevat na ander werwe en hulpbronne wat deur derde partye verskaf word, word hierdie skakels slegs vir u gerief verskaf. Ons het geen beheer oor die inhoud van daardie werwe of hulpbronne nie en aanvaar geen verantwoordelikheid daarvoor of vir enige verlies of skade wat mag ontstaan uit jou gebruik daarvan nie. As jy besluit om toegang te verkry tot enige derdeparty-webwerwe wat aan die webwerf gekoppel is, doen jy dit geheel en al op jou eie risiko en onderhewig aan die gebruiksbepalings en -voorwaardes vir sulke derdeparty-webwerwe.

12. SKAKEL NA DIE WEBWERF EN SOSIALE MEDIA KENMERKE

Jy mag na ons tuisblad skakel, mits jy dit doen op 'n manier wat regverdig en wettig is en nie ons reputasie beskadig of voordeel daaruit trek nie, maar jy mag nie 'n skakel op so 'n manier vestig dat dit enige vorm van assosiasie voorstel nie, goedkeuring of endossement van ons kant af (tensy u die uitdruklike skriftelike toestemming van die Maatskappy se Bestuur ontvang het). Die webwerf kan sekere sosiale media-kenmerke verskaf wat jou in staat stel om:

 • Skakel vanaf jou eie of sekere derdeparty-webwerwe na sekere inhoud op die webwerf

 • Stuur e-posse of ander kommunikasie met sekere inhoud of skakels na spesifieke inhoud op die webwerf

 • Veroorsaak dat beperkte gedeeltes van inhoud op die webwerf vertoon word of op jou eie of sekere derdeparty-webwerwe vertoon word

Jy mag hierdie kenmerke gebruik uitsluitlik soos dit deur ons verskaf word, en uitsluitlik met betrekking tot die inhoud, hulle word vertoon met, en andersins in ooreenstemming met enige bykomende bepalings en voorwaardes wat ons verskaf met betrekking tot sulke kenmerke. Onderhewig aan die voorafgaande, moet jy nie:

 • Vestig 'n skakel vanaf enige webwerf wat nie deur jou besit word nie

 • Veroorsaak dat die webwerf of gedeeltes daarvan vertoon word, of blykbaar vertoon word deur, byvoorbeeld, raamwerk, diepskakeling of inlynskakeling, op enige ander webwerf

 • Skakel na enige deel van die webwerf behalwe die tuisblad

 • Andersins, neem enige stappe met betrekking tot die materiaal op die webwerf wat strydig is met enige ander bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes

Die webwerf waarvandaan jy skakel, of waarop jy sekere inhoud toeganklik maak, moet in alle opsigte voldoen aan die inhoudstandaarde wat in hierdie Bepalings en Voorwaardes uiteengesit word. Jy stem in om met ons saam te werk om enige ongemagtigde raamwerk of skakeling onmiddellik te laat staak. Ons behou die reg voor om skakeltoestemming sonder kennisgewing terug te trek. Ons kan alle of enige sosialemediakenmerke en enige skakels te eniger tyd sonder kennisgewing na ons goeddunke deaktiveer.

13. GEEN BELOFTES NIE

JOU GEBRUIK VAN DIE WEBWERF OF ITEMS WAT DEUR DIE WEBWERF VERKRY IS, IS OP JOU EIE RISIKO. DIE WEBWERF WORD VERSKAF OP 'N "SOOS IS" EN "SOOS BESKIKBAAR" BASIS, SONDER ENIGE BELOFTE VAN ENIGE AARD, OF UITDRUKKELIJK OF geïmpliseer. NIE DIE MAATSKAPPY NOCH ENIGE PERSOON WAT AAN DIE MAATSKAPPY VERWANT IS, MAAK ENIGE BELOFTE, WAARBORG OF VERTEENWOORDIGING TEN OPSIGTE VAN DIE VOLLEDIGHEID, SEKURITEIT, BETROUBAARHEID, KWALITEIT, Akkuraatheid OF BESKIKBAARHEID VAN DIE WEBWERF. SONDER BEPERKING VAN DIE VOORGAANDE, BELOWE NIE DIE MAATSKAPPY NOCH ENIGIEMAND WAT AAN DIE MAATSKAPPY GEASSOSIEER IS, VERTEENWOORDIG OF WAARBORG DAT DIE WEBWERF OF ITEMS WAT DEUR DIE WEBWERF VERKRY WORD OF ENIGE GEDEELTE DAARVAN ONGELUKKELIG, OF ONGELOOFLIK, OF ONGELOOFLIK, OF ONGELOOFLIK, OF TE DOEN. DAT DIE WEBWERF OF DIE BEDINER WAT HULLE BESKIKBAAR MAAK, VRY VAN VIRUSSE OF ANDER SKADELIKE KOMPONENTE, OF DAT DIE WEBWERF OF ITEMS WAT DEUR DIE WEBWERF VERKRY WORD ANDERS IN U BEHOEFTES OF VERWAGING SAL VOLDOEN. DIE MAATSKAPPY WYS HIERMEE ALLE WAARBORGE VAN ENIGE AARD, HETsy UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLISEERD, STATUTÊR OF ANDERS, INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT ENIGE WAARBORGE VAN VERHANDELBAARHEID, NIE-SKENDING EN GESKIKTHEID VIR 'N DEELNEMING.

14. BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

ONS AANVAAR AANSPREEKLIKHEID VIR DOOD OF PERSOONLIKE BESERING VEROORSAAK DEUR ONS NALATIGHEID OF DIE VAN ONS WERKNEMERS EN AGENTE. SAL DIE MAATSKAPPY, SY LISENSIEGEVERS, WERKNEMERS, AGENTE, BEAMPTES OF DIREKTEURE AAN U OF ENIGE DERDE PARTY AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE SPESIALE, STRAF-, TOVALS-, GEVALLE GEVALLE OF ENIGE SKADE WAT OOKAL, INSLUITEND, SONDER BEPERKING, DIT WAT VOORTKOM UIT GEBRUIKSVERLIES, DATAVERLIES OF VERLIES AAN WINS, OF ONS IN KENNIS IS OF NIE VAN DIE MOONTLIKHEID VAN SO OF SKADE, OF IN VERBAND MET DIE GEBRUIK VAN DIE WEBWERF OF VAN ENIGE WEBWERF WAARNA VERWYS OF VANAF ONS WEBWERF GEKOPPEL IS. JY SAL VERANTWOORDELIK WEES VIR ALLE EISE EN SKADE WAT VOORTKOM UIT DIE MISBRUIK VAN DIE WEBWERF DEUR JOU.

15. VERANDERINGE

 

Ons behou die reg voor, na ons uitsluitlike diskresie, om die bepalings van hierdie Bepalings en Voorwaardes te eniger tyd te verander. Enige veranderinge is onmiddellik van krag nadat dit op die webwerf geplaas is. Jou voortgesette gebruik van die webwerf vorm jou instemming tot al sulke bepalings en voorwaardes.

16. LYKLIKE VERLIGING

U erken dat 'n skending van enige vertroulikheids- of eiendomsregtebepaling van hierdie Bepalings en Voorwaardes die Maatskappy onherstelbare skade kan veroorsaak, waarvoor die toekenning van skadevergoeding nie voldoende vergoeding sou wees nie. Gevolglik kan die Maatskappy 'n aksie instel om jou van enige en alle handelinge in stryd met daardie bepalings te verbied, welke remedie kumulatief en nie eksklusief sal wees nie, en die Maatskappy kan die inwerkingtreding van 'n bevel vra wat enige oortreding of dreigende oortreding van daardie bepalings beveel. , bykomend tot enige ander verligting waarop die Maatskappy volgens wet of billikheid geregtig mag wees.

17. TOEPASSENDE REG EN PLEK

Hierdie Bepalings en Voorwaardes sal vertolk en beheer word deur die wette van die Republiek van Suid-Afrika, sonder inagneming van die beginsels van botsing van wette daarvan. Jy stem in en aanvaar dat enige regstappe of verrigtinge in howe vir die provinsie Gauteng, Republiek van Suid-Afrika gebring sal word, en jy doen uitdruklik afstand van enige beswaar teen persoonlike jurisdiksie, plek of forum nie-gerief. As jy 'n webwerfgebruiker Verenigde State van Amerika (VSA) of in 'n lidland van die Europese Ekonomiese Gebied (EER) of Europese Unie (EU) is, sal hierdie Bepalings en Voorwaardes en die verhouding tussen jou en ons deur die wette beheer word van die VSA of EU/EER-lidstaat waarin jy gedomisilieer is.

18. SKEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van hierdie Bepalings en Voorwaardes deur 'n hof van bevoegde jurisdiksie as strydig met die wet beskou word, sal sodanige bepaling verander en geïnterpreteer word om die doelwitte van die oorspronklike bepaling die beste te bereik tot die volle mate wat deur die wet toegelaat word en die oorblywende bepalings van hierdie Bepalings en Voorwaardes sal ten volle van krag en van krag bly.

19. WYSIGING EN WYSIGING

Indien die Maatskappy versuim om aan te dring op streng nakoming van jou verpligtinge ingevolge enige van hierdie bepalings en voorwaardes, of indien die Maatskappy versuim om enige van die regte of remedies waarop hy geregtig is kragtens hierdie Bepalings en Voorwaardes uit te oefen, sal dit nie 'n afstanddoening daarstel nie. van sulke regte of remedies en sal jou nie onthef van die nakoming van sulke verpligtinge nie. Geen afstanddoening deur die Maatskappy van enige wanbetaling sal 'n afstanddoening van enige latere wanbetaling daarstel nie, en geen afstanddoening deur die Maatskappy van enige van hierdie bepalings en voorwaardes sal van krag wees tensy dit uitdruklik verklaar word dat dit 'n afstanddoening is en skriftelik aan jou gekommunikeer word nie.

20. GEOGRAFIESE BEPERKINGS

Sagteware, funksionaliteit en/of kenmerke (gesamentlik, "Diensfunksionaliteit"), hoewel die webwerf wêreldwyd toeganklik kan wees, maak ons geen voorstelling dat materiaal op die webwerf toepaslik of beskikbaar is vir gebruik in plekke buite die Republiek van Suid-Afrika nie, en toegang tot hulle vanaf gebiede waar hul inhoud onwettig is, is verbode. Diegene wat kies om toegang tot die webwerf vanaf ander plekke te verkry, doen dit op hul eie inisiatief en is verantwoordelik vir die nakoming van plaaslike wette. Enige aanbod vir enige produk, diens en/of inligting wat in verband met die Dienste gemaak word, is nietig waar dit verbied word.

21. TOEKOMSTIGE SAKE TRANSAKSIES

Soos ons aanhou om ons besigheid te ontwikkel, kan ons 'n verandering van eienaarskap ondergaan soos 'n samesmelting en/of 'n verkoop van al of wesenlik al ons voorraad of bates. In sulke transaksies is gebruikersinligting oor die algemeen een van die oorgeplaaste besigheidsbates, en deur enige data of bydraes (gesamentlik, "Data") aan ons voor te lê, stem jy in dat sulke Data in hierdie omstandighede aan sulke partye oorgedra kan word. Enige party wat ons bates koop, sal egter onderhewig wees aan 'n verpligting om die integriteit van jou persoonlik identifiseerbare inligting te handhaaf.

22. VOLLEDIGE BEGRIP

Hierdie Bepalings en Voorwaardes, tesame met die dokumente waarna uitdruklik hierin verwys word, vorm die enigste en volledige ooreenkoms tussen jou en die Maatskappy met betrekking tot die webwerf en vervang alle vorige en gelyktydige verstandhoudings, ooreenkomste, voorstellings en waarborge, beide skriftelik en mondeling, met respek vir die webwerf.

23. JOU KOMMENTAAR EN KOMMENTAAR

Die webwerf word bedryf deur die Tablet Academy SA & TechTAcademy (PTY) Ltd, geleë te Blueberry Office Park, Gebou C, Eenheid 19, Eerste Vloer, Applestraat, Randpark Ridge, Gauteng, Suid-Afrika. As jy enige vrae het, kontak ons asseblief per e-pos by info@techtacademy.com of pos ons by die bogenoemde adres.

bottom of page