top of page

Strategiese Konsultasie
&
Veranderings bestuur

Die Transformasieprogram is 'n proses waartydens die huidige en gewenste gebruik van tegnologie oor 'n instelling heen geëvalueer word, en die resulterende data word gebruik om te help met die skepping van 'n holistiese digitale transformasiestrategie.

Die evalueringsfase bied 'n insig in hoe tegnologie tans gebruik word, terwyl die loodsfase aan personeel die vryheid gee om nuwe en bestaande tegnologieë te verken.

Met behulp van inligting uit die eerste twee fases word 'n strategie geproduseer, gevolg deur 'n verkrygingsproses wat ontwerp is om koste te verminder en 'n volhoubare finansiële model daar te stel.

bottom of page